Tandimplantat

Vi förlust av en eller flera tänder kan tandimplantat av titan vara en möjlighet återskapa en god tuggförmåga och estetik.

Implantatet opereras in i käkbenet och ersätter den förlorade roten. När implantatet har läkt in framställs en passande krona eller bro om det är flera tänder som skall ersättas. Dessa fästs till implantaten med små skruvar eller cement.

En förutsättning för att få implantat är en genomgången basundersökning för att göra en bedömning av den allmänna munhälsan. Därefter måste en mer utförlig utredning göras för att se vilka förutsättningar det finns för att genomföra en implantatbehandling. Finns det någon form av obehandlad sjukdom i munnen, t.ex. karies eller tandlossning, måste denna åtgärdas innan implantatbehandlingen.

Enklare implantatbehandlingar utför vi på kliniken. Till vår hjälp har vi CBCT-röntgen vilken ger en tredimensionell bild av området där behandlingen ska ske. De här bilderna granskas av vår röntgenspecialist och ger ett utmärkt underlag för att kunna planera behandlingen på bästa sätt.

Tandimplantatet läggs in genom en lite operation under lokalbedövning. Oftast sker operationen med hjälp av titthålskirurgi vilket ger mindre efterbesvär. Efter det så låter man implantatet fästas i käkbenet, för implantat i nedre käken tar det tre månader, och i övre käken 6 månader. Efter att implantatet läkt in i käkbenet, integrerats, så kallas man på ett avtrycksbesök.

På följande besök tar man ett avtryck av implantatet för att tillverka en tandkrona. Den nya tandens färg väljs tillsammans med kunden för att passa möjligast bra. Därefter tillverkas kronan i ett tandlaboratorium och installeras på följande besök inom några veckor.

På Megakliniken använder vi oss av implantat från Thommen Medical.

Boka tid för konsultation

Boka tid online