Sterilen

Som en av Sveriges nyaste och största privata tandvårdskliniker har Megakliniken haft möjlighet att skapa en modern högteknologisk steril. Detta garanterar en effektiv och tillförlitlig rengöringsprocess med högsta patientsäkerhet.

I sterilen arbetar utbildade steriltekniker som kontinuerligt avlägsnar använt gods och förser behandlingsrummen med rena instrument. Klinikens tandvårdspersonal kan därför fokusera på den kliniska patientvården och omhändertagandet.

Sterilen ansvarar för att allt instrumentel som används vid undersökningar och behandlingar rengörs och underhålls enligt gällande riktlinjer. Olika användningsområden kräver olika nivåer av höggradigt rena, desinficerade eller steriliserade instrument. Detta möjliggörs med hjälp av ett flertal diskdesinfektorer, autoklaver och annan apparatur på ett effektivt sätt som inte skadar instrumenten. Samtliga moment dokumenteras för spårbarhet och kontroll.

Boka tid till undersökning

Boka tid online