Priser och betalning

Nedan finner du exempel på vanliga åtgärder med priser. Kostnaden för behandlingen betalas i kassan direkt efter besöket med bankkort, Visa Electron, Visa eller Mastercard. Tyvärr erbjuder vi inte kontant betalning eller betalning mot faktura.

Du kan även ansöka om delbetalning via Bambora eller Wasa Kredit. Detta gör du på plats hos oss före behandlingen.


Observera: Priserna i listan anges både som grundpriser och pris med högkostnadsskydd (50 respektive 85 procent). Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kr. Referenspriset fastställs av staten. Från 3 000 kr betalar du 50 procent av kostnaden och från 15 000 kr betalar du 15 procent av kostnaden. Mer information om högkostnadsskyddet och övrigt tandvårdsstöd hittade du på Försäkringskassans hemsida.

Exempel på våra behandlingar med priser.

 

 
 

Boka tid till undersökning

Boka tid online  
Namn Ditt belopp
under 3000 kr*3000 - 15000 kr*över 15000 kr*
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

825

413

124

103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

390

208

80

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist

600

360

192

121 Röntgenundersökning av enskild tand

55

28

8

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

470

235

71

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

960

480

144

401 Tanduttagning, en tand

1100

598

246

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3500

1845

687

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar

850

470

204

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1190

633

242

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1490

745

224

800 Permanent tandstödd krona, en per käke

6600

3735

1730

Namn Ditt belopp
under 3000 kr*3000 - 15000 kr*över 15000 kr*
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

825

413

124

103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

390

208

80

107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

1035

518

155

108 Utredning utförd av tandläkare

2075

1223

626

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist

610

305

92

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

805

403

121

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

280

153

63

114 Kompletterande praodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist

600

360

192

121 Röntgenundersökning av enskild tand

55

28

8

122 Röntgenundersökning, delstatus

235

118

35

123 Röntgenundersökning, helstatus

790

395

119

124 Panoramaröntgenundersökning

590

330

148

126 Röntgenundersökning, omfattande

990

508

170

131 Tomogafiundersökning, en kvadrant

1220

738

400

132 Tomografiundersökning, två kvadranter

1700

1075

638

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2100

1333

795

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2500

1588

949

141 Studiemodeller, för behandlingsplanering

650

343

127

161 Salivsekretionsmätning

600

315

116

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

315

158

47

163 Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD)

1100

623

288

164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

550

293

112

201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

435

218

65

204 Profylaxskena, per skena

760

380

114

205 Flourbehandling, inklusive professionell tandrengöring kortare behandlingstid

180

100

44

206 Flourbehandling inklusive professionell tandrengöring

320

160

48

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

400

203

64

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

750

378

117

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

1610

805

242

311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning

450

225

68

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

170

90

34

313 Beetendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

980

490

147

314 Beteendemedicinsk behandling

455

228

68

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom

485

243

73

322 Stegvis exkavering

1095

548

164

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

470

235

71

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

960

480

144

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

1490

778

279

401 Tanduttagning, en tand

1100

598

246

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1800

973

393

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel

200

110

47

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle

3350

1825

758

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi

4500

2465

1041

406 Tanduttagning, övertalig tand

1100

598

246

407 Övrig denoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

2005

1003

301

420 Implantat, per styck

3300

2028

1137

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5100

3345

2117

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1560

833

323

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6800

4460

2822

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1900

1083

510

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

10500

7273

5013

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2500

1405

639

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

4330

2415

1075

430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd

1475

738

221

435 Avlägsnande av ett implantat

1100

598

246

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel

200

110

47

441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2550

1313

446

442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

4220

2465

1237

443 Kirurgiskt pehandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle

3820

2150

981

444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

5550

3273

1678

445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

6700

4423

2828

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

1925

1043

425

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tillläggsåtgärd, per operationstillfälle

1495

898

479

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

730

365

110

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

315

158

47

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3500

1845

687

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4200

2205

809

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5300

2793

1037

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5600

2868

955

521 Akut endodontisk behandling

780

390

117

522 Komplicerad kanallokalisation

800

408

133

523 Stiftborttagning

1145

573

172

541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle

4070

2280

1027

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1220

715

362

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3800

2093

897

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3800

2093

897

604 Mjukplastskena, laboratoriframställd utförd på bettfysiologiska indikationer

2105

1053

316

606 Motorisk aktivering

480

240

72

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering

735

368

110

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

660

363

154

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

980

510

181

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1240

680

288

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar

850

470

204

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1190

633

242

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1490

745

224

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd

1690

845

254

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

535

268

80

800 Permanent tandstödd krona, en per käke

6600

3735

1730

801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5600

3425

1903

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3200

1658

578

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1525

793

280

804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2800

1703

934

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1745

873

262

806 Radikulärförankring vid avtagbar protes

3560

1883

708

807 Semipermanent krona eller hängande led, per led

2315

1158

347

808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3575

1930

779

809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1130

638

293

811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd

790

518

327

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1445

723

217

813 Broreparation med tandteknisk insats

4420

2210

663

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

9250

5433

2760

815 Sadelkrona

5500

2935

1140

822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3670

1835

551

823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5120

2575

794

824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

11400

6053

2309

825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

12085

6043

1813

826 Attachments, per styck,

175

128

94

827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder

9450

4945

1792

828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder

9450

4945

1792

829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder

7500

4090

1703

831 Justering av avtagbar protes

370

185

56

832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1500

883

450

833 Rebasering av protes

2515

1258

377

834 Lagning av protes där avtryck krävs

2550

1580

901

835 Rebasering och lagning av protes

3250

1763

721

836 Komplicerad lagning av protes

3810

1905

572

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

6480

3240

972

839 Inmontering av förankringselement, per käke

2990

1520

491

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning

1910

955

287

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

5300

2650

795

847 Klammerplåt

4120

2210

873

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

580

313

125

850 Implantatförankrad krona, en per käke

9900

6053

3359

850k Implantatförankrad helkeramisk krona, en per käke

10900

7053

4359

852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke

8900

5935

3860

852k Implantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke

9900

6935

4860

853 Hängande led vid implantatförankrad bro

2470

1373

604

853k Helkeramisk hängande led vid implantatförankrad bro

3470

2373

1604

854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

2300

1253

519

855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

460

248

99

856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

1155

578

173

857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat

375

188

56

858 Distans inklusive centrumskruv, per styck

1800

1238

844

861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

45900

30358

19478

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

49900

33405

21859

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

53200

35973

23913

865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

47500

32463

21936

871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

23600

15113

9171

872 Impantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat

29450

19990

13368

873 Impantatstödd tckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler

36330

25590

18072

874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat

3065

1533

460

875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat

4199

2502

1313

876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat

4299

2299

899

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

15900

8948

4081

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

299

162

65

880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat

2090

1045

314

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1109

567

187

882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat

3185

1593

478

883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats

5550

2775

833

884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

10500

5420

1864

888 Fästskruv, per styck

189

102

40

889 Centrumskruv, per styck

605

303

91

890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat

7499

7499

7499

921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

6600

6040

5648

922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6600

5855

5334

925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår

9958

7783

6261

926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

10218

6946

4655

928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Im

9958

8861

8092

929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

10218

8043

6521

 
Namn Ditt belopp
under 3000 kr*3000 - 15000 kr*över 15000 kr*
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

990

578

289

103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

468

286

158

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist

720

480

312

121 Röntgenundersökning av enskild tand

66

39

20

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

564

329

165

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

1152

672

336

401 Tanduttagning, en tand

1320

818

466

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4200

2545

1387

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar

1020

640

374

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1428

871

480

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1788

1043

522

800 Permanent tandstödd krona, en per käke

7920

5055

3050

Namn Ditt belopp
under 3000 kr*3000 - 15000 kr*över 15000 kr*
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

990

578

289

103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

468

286

158

107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

1242

725

362

108 Utredning utförd av tandläkare

2490

1638

1041

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist

732

427

214

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

966

564

282

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

336

209

119

114 Kompletterande praodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist

720

480

312

121 Röntgenundersökning av enskild tand

66

39

19

122 Röntgenundersökning, delstatus

282

165

82

123 Röntgenundersökning, helstatus

948

553

277

124 Panoramaröntgenundersökning

708

448

266

126 Röntgenundersökning, omfattande

1188

706

368

131 Tomogafiundersökning, en kvadrant

1464

982

644

132 Tomografiundersökning, två kvadranter

2040

1415

978

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2520

1753

1215

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3000

2088

1449

141 Studiemodeller, för behandlingsplanering

780

473

257

161 Salivsekretionsmätning

720

435

236

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

378

221

110

163 Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD)

1320

843

508

164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

660

403

222

201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

522

305

152

204 Profylaxskena, per skena

912

532

266

205 Flourbehandling, inklusive professionell tandrengöring kortare behandlingstid

216

136

80

206 Flourbehandling inklusive professionell tandrengöring

384

224

112

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

480

283

144

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

900

528

267

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

1932

1127

564

311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning

540

315

158

311r Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande

270

45

-113

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

204

124

68

313 Beetendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

1176

686

343

314 Beteendemedicinsk behandling

546

319

159

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom

582

340

170

322 Stegvis exkavering

1314

767

383

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

564

329

165

341o Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande

912

677

513

341r Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mindre tidskrävande

372

137

-28

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

1152

672

336

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

1788

1076

577

401 Tanduttagning, en tand

1320

818

466

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2160

1333

753

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel

240

150

87

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle

4020

2495

1428

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi

5400

3365

1941

406 Tanduttagning, övertalig tand

1320

818

466

407 Övrig denoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

2406

1404

702

420 Implantat, per styck

3960

2688

1797

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6120

4365

3137

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1872

1145

635

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8160

5820

4182

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2280

1463

890

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

12600

9373

7113

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3000

1905

1139

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

5196

3281

1941

430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd

1770

1033

516

435 Avlägsnande av ett implantat

1320

818

466

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel

240

150

87

441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

3060

1823

956

442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

5064

3309

2081

443 Kirurgiskt pehandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle

4584

2914

1745

444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

6660

4383

2788

445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

8040

5763

4168

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

2310

1428

810

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tillläggsåtgärd, per operationstillfälle

1794

1197

778

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

876

511

256

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

378

221

110

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4200

2545

1387

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5040

3045

1649

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6360

3853

2097

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6720

3988

2075

521 Akut endodontisk behandling

936

546

273

522 Komplicerad kanallokalisation

960

568

293

523 Stiftborttagning

1374

802

401

541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle

4884

3094

1841

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1464

959

606

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4560

2853

1657

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4560

2853

1657

604 Mjukplastskena, laboratoriframställd utförd på bettfysiologiska indikationer

2526

1474

737

606 Motorisk aktivering

576

336

168

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering

882

515

257

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

792

495

286

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1176

706

377

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1488

928

536

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar

1020

640

374

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1428

871

480

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1788

1043

522

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd

2028

1183

592

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

642

375

187

800 Permanent tandstödd krona, en per käke

7920

5055

3050

800k Permanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke

9120

6255

4250

801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6720

4545

3023

801k Permanent tandstödd helkeramisk krona, flera i samma käke

7920

5745

4223

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3840

2298

1218

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1830

1098

585

804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3360

2263

1494

804k Helkeramisk hängande led vid tandstödd protetik, per led

4560

3463

2694

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2094

1222

611

806 Radikulärförankring vid avtagbar protes

4272

2595

1420

807 Semipermanent krona eller hängande led, per led

2778

1621

810

808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

4290

2645

1494

809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1356

864

519

811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd

948

676

485

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1734

1012

506

813 Broreparation med tandteknisk insats

5304

3094

1547

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

11100

7283

4610

815 Sadelkrona

6600

4035

2240

822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4404

2569

1285

823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6144

3599

1818

824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

13680

8333

4589

825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14502

8460

4230

826 Attachments, per styck,

210

163

129

827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder

11340

6835

3682

828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder

11340

6835

3682

829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder

9000

5590

3203

831 Justering av avtagbar protes

444

259

130

832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1800

1183

750

833 Rebasering av protes

3018

1761

880

834 Lagning av protes där avtryck krävs

3060

2090

1411

835 Rebasering och lagning av protes

3900

2413

1371

836 Komplicerad lagning av protes

4572

2667

1334

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

7776

4536

2268

839 Inmontering av förankringselement, per käke

3588

2118

1089

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning

2292

1337

669

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

6360

3710

1855

847 Klammerplåt

4944

3034

1697

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

696

429

241

850 Implantatförankrad krona, en per käke

11880

8033

5339

850k Implantatförankrad helkeramisk krona, en per käke

13080

9233

6539

852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke

10680

7715

5640

852k Implantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke

11880

8915

6840

853 Hängande led vid implantatförankrad bro

2964

1867

1098

853k Helkeramisk hängande led vid implantatförankrad bro

4164

3067

2298

854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

2760

1713

979

855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

552

340

191

856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

1386

809

404

857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat

450

263

131

858 Distans inklusive centrumskruv, per styck

2160

1598

1204

861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

55080

39538

28658

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

59880

43385

31839

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

63840

46613

34553

865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

57000

41963

31436

871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

28320

19833

13891

872 Impantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat

35340

25880

19258

873 Impantatstödd tckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler

43596

32856

25338

874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat

3678

2146

1073

875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat

5039

3341

2153

876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat

5159

3159

1759

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

19080

12128

7261

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

359

221

125

880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat

2508

1463

732

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1331

788

409

882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat

3822

2230

1115

883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats

6660

3885

1943

884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

12600

7520

3964

888 Fästskruv, per styck

227

139

78

889 Centrumskruv, per styck

726

424

212

890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat

8999

8999

8999

890k Implantatförankrad helkeramisk krona på befintligt implantat

13080

13080

13080

921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7920

7360

6968

921k Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

9120

8560

8168

922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7920

7175

6654

922k Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

9120

8375

7854

925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår

11950

9775

8252

926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

12262

8989

6698

926k Utbytesåtgärd. En implantatförankrad helkeramisk krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

13462

10189

7898

928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Im

11950

10852

10084

929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

12262

10087

8564

929k Utbytesåtgärd. En implantatförankrad helkeramisk krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

12262

10087

8564

 

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.