Lagning av kariesskadade tänder

Innan behandling av karies är det viktigt att skilja på små ytliga angrepp, initialkaries, och djupare skador, manifest karies. Initial karies kan behandlas förebyggande medan manifest karies oftast måste åtgärdas med lagning. Om bakterier nått ända in till tandens innersta, pulpan, behöver tanden rotbehandlas innan den kan lagas.

Initial emaljkaries utvecklas långsamt i en normalpopulation men det går betydligt fortare bland högriskpatienter.

En tidig upptäckt av kariesskadan är därför viktig, eftersom en initial kariesskada med hjälp av god munhygien, fluortillförsel och sunda kostvanor kan stoppas och läka ut. Tidigt utläkta kariesskador blir till och med mer motståndskraftiga mot syraattacker än frisk emalj då fluorinlagringen fungerar som en impregnering.

Om bakterierna nått genom emaljen in i tanden, dentinet, luckras tanden sönder och det uppstår ett hål som måste lagas. Ytor mellan tänderna, längs tandköttskanten och djupa fåror på tuggytorna är svårast att hålla rena och blir extra utsatta för karies.

Tandlagning börjar med avlägsnande av den skadade tandvävnaden oftast genom borrning. Då detta kan orsaka obehaglig ilning erbjuds du lokalbedövning innan behandling.

När all karies är borttagen behandlas den friska tandytan med etsgel och bonding som gör att lagningsmaterialet fäster hårt och tätt till tandytan. Lagningsmaterialet består oftast av compositplast eller glasjonomer. Compositen appliceras i tunna lager som härdas med starkt ljus. Lagningen formas så den följer tandens kontur och anpassas till bettet. Sist poleras ytan slät och blank. Vid stora skador kan det ibland behövas en keramisk lagning eller krona.

Du kan börja tugga med tanden när bedövningen släppt.

En nyligen lagad tand kan ibland vara känslig de första veckorna. Om besvären inte försvinner är det viktigt att du hör av dig till kliniken.

Boka tid för lagning av kariesskadade tänder

Boka tid online