Keramiska inlägg, onlays och kronor

Den snabba utvecklingen av helkeramiska material har inneburit nya möjligheter att ersätta förlorad tandsubstans. Såväl inlägg, onlay, kronor, broar och fasader kan göras i helkeramiska material.

Med helkeramiska konstruktioner undviker du metall i munnen. Keramen är tandfärgad och kan utformas likt en naturlig tand vilket ger hög estetik. Rätt utformad blir en keramisk lagning starkare i längden eftersom den inte nöts ned som plast och har täta skarvar samt en blank yta som gör det lättare att hålla rent. En annan vinst är att förlorad tandsubstans kan ersättas med mindre nedslipning av den egna tanden genom att keramer sätts fast med en adhesiv fastsättningsteknik.

Keramiska ersättningar bör övervägas i kindtänder eftersom tuggbelastningen är stor framför allt om tandhörn har frakturerat eller om det finns sprickbildning kring gamla lagningar. Rotbehandlade tänder är försvagade och kan stärkas genom att omslutas med ett keramiskt onlay eller krona.

För framställning av en keramisk ersättning krävs två besök på Megakliniken.

Vid första tillfället borras den gamla lagningen bort och resterande tand prepareras till passande form. Tandläkaren tar en modell på tänderna som skickas till ett tandtekniskt laboratorium. Keramiska ersättningar kan framställas genom datorstyrd frästeknik eller genom pressgjutningsteknik. Det tar ca tio arbetsdagar för att tillverka inlägget, onlay eller kronan. Under tiden skyddas den preparerade tanden med en temporär lagning.

Vid besök två kontrolleras ersättningens passform, funktion och färg innan den keramiska ersättningen fästs med ett starkt cement.

Slutligen poleras porslinet slätt och blankt.

Boka tid för konsultation

Boka tid online