Bildtagning

Röntgen

Röntgen är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen för att diagnostisera tandsjukdomar och följa upp behandlingsresultat. På Megakliniken använder vi digital röntgen. Röntgenundersökningar inom tandvård riktas mot litet och begränsat område vilket innebär att stråldosen blir förhållandevis låg.

Innan beslut om röntgentagning gör tandläkaren en bedömning av hur behovet ser ut just för dig. Rotbehandlingar, tandborttagning och implantatbehandlingar kan inte utföras utan en nytagen röntgenbild.

För undersökning av enskilda tänder tas mindre bilder, sk bite-wing och apikalbilder. På dessa röntgenbilder syns karies och lokala infektioner väl.

Om hela bettet skall undersökas tas istället en helkäksröntgen, panorama, där alla över- och underkäkens tänder avbildas tillsammans med käkar och käkleder. Panoramaröntgen är vanligt inför lägesbestämning och borttagning av visdomständer eller implantatoperationer där man förutom tänderna behöver se känsliga strukturer i omgivande vävnad.

På kliniken kan vi också utföra undersökning med specialröntgen, datortomografi (CBCT). Detta kan vi även erbjuda dig som har remiss från annan klinik.


DiagnoCam

På Megakliniken använder vi oss även av en ny genomlysningsmetod för kariesdiagnostik, DIAGNOcam. DIAGNOcam visar karies helt utan röntgenstrålning. Med hjälp av kameran kan man bedöma omfattning och eventuell förändring av en skada på tandens yta. Skadan kan följas upp, istället för att lagas i onödan, utan att ta röntgenbilder. Tack vare DIAGNOcam kan vi på Megakliniken visa dig hur situationen ser ut samt komma överens om lämplig behandlingsplan och uppföljning.

DIAGNOcam ingår i den vanliga undersökningen och kostar inget extra.

Boka tid till undersökning

Boka tid online